logo

当前位置:首页 > 产品展示 >

Y01-NODE

基本参数:

型号:MAGIYCOYO-Y01 NODE

球宽:44 mm

直径:55 mm

轴距:5 mm

重量:68g 

中轴:M4*10 mm

轴承:10珠不锈钢KK轴承

 

“侵权必究”MAGICYOYO商标已注册国家:
中国,美国, 韩国,日本,法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、英国、丹麦、爱尔兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、
瑞典、芬兰、马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、保加利亚。

地址 : 深圳市宝安区沙井新桥新和大道6-18号大宏高新科技园701-702
 

电话 : 86-0755-29899692    传真 : 86-0755-2993-3559

          邮箱 :   sunny@magicyoyo.cn 
                shadow.ou@magicyoyo.cn

                       winnie@magicyoyo.cn